BRM1000 "Tysiacha"

Kyiv / Kharkiv / Mykolaiv — 17.07.2019, 19:00

Start is less than day

BRM200 "Zhnyva"

Kyiv / Nova Kakhovka — 03.08.2019, 07:00